8.Sınıf 4.Ünite Kimyasal Tepkimeler

Kimyasal Tepkimeler

Kimyasal Tepkimeler konusu 8. Sınıf 4. Ünitenin üçüncü konusudur.

F.8.4.3. Kimyasal Tepkimeler
Önerilen Süre: 3 ders saati
Konu / Kavramlar: Kimyasal tepkimelerin oluşumu, kütlenin korunumu

Kazanımlar
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir.

Kimyasal Tepkimeler

  • Maddenin yapısında fiziksel ve kimyasal değişmeler meydana gelir.
  • Fiziksel değişmeler sadece dış görünümde meydana gelirken, kimyasal değişmeler maddenin iç yapısında meydana gelir.
  • Kimyasal değişim, kimyasal tepkimelerle meydana gelir.
  • Demirin paslanması, kağıdın yanması, elmanın çürümesi, ekmeğin küflenmesi kimyasal değişimdir. Bu olaylar kimyasal tepkimelerle oluşur.
  • Maddelerin kimyasal değişime uğrayarak yeni maddeler oluşturmasına kimyasal tepkime denir.

Kimyasal Tepkimelerin Özellikleri

• Madde özelliklerini kaybeder yeni madde oluşur.
• Kimyasal özellikler değişir.
• Atomlar arasındaki kimyasal bağlar kopar.
• Farklı atomlarla yeni bağlar oluşur.
• Kimyasal tepkimeye giren atomların türü ve sayısı değişmez.
• Kimyasal tepkimeye giren maddenin kütlesi ile ürünleri kütleleri eşittir.
• Girenlerin ve ürünlerin molekül sayısı ve hacimleri korunmayabilir.

Kimyasal Tepkimelerin Yazılması
Kimyasal tepkimeler yazılırken kimyasal denklem şeklinde gösterilir.
Tepkimeye (Reaksiyona) girenler sol tarafa, ürünler ise sağ tarafa yazılır.

Kimyasal Tepkimeler - 4. Ünite Madde ve Endüstri
• Tepkimeye girenler ve ürünler birden fazla ise aralarına + işareti konulur.
• Girenler ve ürünler arasına → işareti konulur.

Kimyasal Tepkimelerde Kütlenin Korunumu

  • Bir kimyasal tepkimede var olan madde yok olmaz, yoktan da madde var edilemez.
  • Madde içerisindeki atomlar arasındaki bağlar kopar ve yeni bağlar oluşur. Bu nedenle yeni maddeler meydana gelir. Atomların sayısı ve türü değişmemektedir.
  • Kimyasal tepkimeye giren maddelerin toplam kütlesi ile tepkimeden çıkan maddelerin toplam kütleleri birbirine eşittir. Buna kütlenin korunumu kanunu denir.

Örnek: 16 gram oksijen ile miktarı bilinmeyen karbon tepkimeye girerek, 22 gram karbondioksit oluşuyor. Buna göre tepkimeye giren karbon miktarı kaç gramdır.

CEVAP:
Oksijen + Karbon -> Karbondioksit
16 + ? -> 22

16 + ? =22 => 22-16=6gr , tepkimede 6 gram karbon kullanılmıştır.

Kimyasal Tepkimede Korunanlar
1. Atom Cinsi
2. Atam Sayısı
3. Kütle

Kimyasal Tepkimede Korunmayabilenler
1. Molekül sayısı korunmayabilir.

Kimyasal Tepkimelerin Grafiği

Kütle Zaman Grafiği - 4. Ünite Madde ve Endüstri

A + B → C
Kimyasal Tepkime Grafiği

• Kimyasal tepkimeye giren maddelerin kütlesi azalır, ürünlerin kütlesi artar.

Tebrikler bu konuyu bitirdiniz. Bu konu ile ilgili etkinlikler ve testler çözmeyi unutmayınız. Bir sonraki konu olan Asit ve Bazlar konusuna geçebilirsiniz.
Ayrıca konu ile ilgili sorularınız varsa altta yorum yaparak sorabilirsiniz. En kısa zamanda cevap verilecektir.

Ayrıca Bakınız

8.Sınıf 4.Ünite Asitler ve Bazlar

Asitler ve Bazlar

Asitler ve Bazlar konusu 8. Sınıf 4. Ünitenin dördüncü konusudur. F.8.4.4. Asitler ve Bazlar Önerilen …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir