konu anlatımları Etiketine ait İçerikler:

Enerji Dönüşümleri

8.Sınıf 6.Ünite Enerji Dönüşümleri

F.8.6.2. Enerji Dönüşümleri Önerilen Süre: 8 ders saati Konu / Kavramlar: Fotosentez, fotosentez hızını etkileyen faktörler, solunum, oksijensiz solunum, oksijenli solunum Kazanımlar F.8.6.2.1. Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. F.8.6.2.2. Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. F.8.6.2.3. Canlılarda solunumun önemini belirtir. Enerji Dönüşümleri A- Fotosentez Fotosentez Nedir …

Devamı »

Besin Zinciri ve Enerji Akışı

8.Sınıf 6.Ünite Besin Zinciri ve Enerji Akışı

F.8.6.1. Besin Zinciri ve Enerji Akışı Önerilen Süre: 2 ders saati Konu / Kavramlar: Besin zinciri, besin ağı, üretici, tüketici, ayrıştırıcı, ekoloji piramidi, biyolojik birikim Kazanımlar F.8.6.1.1. Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. Besin Zinciri ve Enerji Akışı Besin Zinciri Bütün canlıların yaşamsal faaliyetleri için enerjiye ihtiyacı vardır. Canlılar …

Devamı »

Basit Makineler

8.Sınıf 5.Ünite Basit Makineler

Bu ünitede öğrencilerin; günlük yaşamda sıkça karşılaştıkları basit makine çeşitleri hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları; kazandıkları bilgi ve becerileri ortaya koyarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak özgün basit makine düzenekleri tasarlamaları; böylece yaratıcı ve yenilikçi düşünme becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır. F.8.5.1. Basit Makineler Önerilen Süre: 10 ders saati Konu / Kavramlar: …

Devamı »

Periyodik Sistem

8.Sınıf 4.Ünite Periyodik Sistem

Periyodik Sistem konusu 8. Sınıf 4. Ünitenin birinci konusudur. F.8.4.1. Periyodik Sistem Önerilen Süre: 4 ders saati Konu / Kavramlar: Grup, periyot, periyodik sistemin sınıflandırılması Kazanımlar F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. Periyodik Sistem Elementler benzer …

Devamı »

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

8.Sınıf 4.Ünite Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler konusu 8. Sınıf 4. Ünitenin ikinci konusudur. F.8.4.2. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Önerilen Süre: 4 ders saati Konu / Kavramlar: Fiziksel değişim, kimyasal değişim Kazanımlar F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler A-) Fiziksel Değişim Maddenin sadece dış …

Devamı »

Kimyasal Tepkimeler

8.Sınıf 4.Ünite Kimyasal Tepkimeler

Kimyasal Tepkimeler konusu 8. Sınıf 4. Ünitenin üçüncü konusudur. F.8.4.3. Kimyasal Tepkimeler Önerilen Süre: 3 ders saati Konu / Kavramlar: Kimyasal tepkimelerin oluşumu, kütlenin korunumu Kazanımlar F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. Kimyasal Tepkimeler Maddenin yapısında fiziksel ve kimyasal değişmeler meydana gelir. Fiziksel değişmeler sadece dış görünümde meydana gelirken, …

Devamı »

Asitler ve Bazlar

8.Sınıf 4.Ünite Asitler ve Bazlar

Asitler ve Bazlar konusu 8. Sınıf 4. Ünitenin dördüncü konusudur. F.8.4.4. Asitler ve Bazlar Önerilen Süre: 8 ders saati Konu / Kavramlar: Asit, baz, pH, asit yağmurları, asit yağmurlarına karşı çözüm önerileri Kazanımlar F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. F.8.4.4.2. Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. F.8.4.4.3. …

Devamı »

Maddenin Isı ile Etkileşimi

8.Sınıf 4.Ünite Maddenin Isı ile Etkileşimi

Maddenin Isı ile Etkileşimi konusu 8. Sınıf 4. Ünitenin beşinci konusudur. F.8.4.5. Maddenin Isı ile Etkileşimi Önerilen Süre: 5 ders saati Konu / Kavramlar: Isı ve öz ısının bağlı olduğu faktörler Kazanımlar F.8.4.5.1. Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. F.8.4.5.2. Hâl değiştirmek için gerekli …

Devamı »

Türkiye’de Kimya Endüstrisi

8.Sınıf 4.Ünite Türkiye'de Kimya Endüstrisi

Türkiye’de Kimya Endüstrisi konusu 8. Sınıf 4. Ünitenin altıncı konusudur. F.8.4.6.Türkiye’de Kimya Endüstrisi Önerilen Süre: 4 ders saati Konu / Kavramlar: İthal edilen kimyasal ürünler, ihraç edilen kimyasal ürünler, ülkemizdeki kimya endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan resmî/özel kurumlar, kimya temelli meslekler Kazanımlar F.8.4.6.1. Geçmişten günümüze Türkiye’deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. F.8.4.6.2. …

Devamı »

Basınç

8.Sınıf 3.Ünite Basınç

Basınç konusu 8. Sınıf 3. Ünitenin birinci konusudur. Bu ünitede öğrencilerin; katı, sıvı ve gaz basınçlarını ve bu basınçları etkileyen faktörler hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları, aynı zamanda basıncın günlük hayattaki uygulamalarını fark etmeleri amaçlanmaktadır. F.8.3.1. Basınç Önerilen Süre: 10 ders saati Konu / Kavramlar: Basınç, katı basıncını etkileyen değişkenler, …

Devamı »