4. Ünite: Madde ve Endüstri

Periyodik Sistem

8.Sınıf 4.Ünite Periyodik Sistem

Periyodik Sistem konusu 8. Sınıf 4. Ünitenin birinci konusudur. F.8.4.1. Periyodik Sistem Önerilen Süre: 4 ders saati Konu / Kavramlar: Grup, periyot, periyodik sistemin sınıflandırılması Kazanımlar F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. Periyodik Sistem Elementler benzer …

Devamı »

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

8.Sınıf 4.Ünite Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler konusu 8. Sınıf 4. Ünitenin ikinci konusudur. F.8.4.2. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Önerilen Süre: 4 ders saati Konu / Kavramlar: Fiziksel değişim, kimyasal değişim Kazanımlar F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler A-) Fiziksel Değişim Maddenin sadece dış …

Devamı »

Kimyasal Tepkimeler

8.Sınıf 4.Ünite Kimyasal Tepkimeler

Kimyasal Tepkimeler konusu 8. Sınıf 4. Ünitenin üçüncü konusudur. F.8.4.3. Kimyasal Tepkimeler Önerilen Süre: 3 ders saati Konu / Kavramlar: Kimyasal tepkimelerin oluşumu, kütlenin korunumu Kazanımlar F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. Kimyasal Tepkimeler Maddenin yapısında fiziksel ve kimyasal değişmeler meydana gelir. Fiziksel değişmeler sadece dış görünümde meydana gelirken, …

Devamı »

Asitler ve Bazlar

8.Sınıf 4.Ünite Asitler ve Bazlar

Asitler ve Bazlar konusu 8. Sınıf 4. Ünitenin dördüncü konusudur. F.8.4.4. Asitler ve Bazlar Önerilen Süre: 8 ders saati Konu / Kavramlar: Asit, baz, pH, asit yağmurları, asit yağmurlarına karşı çözüm önerileri Kazanımlar F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. F.8.4.4.2. Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. F.8.4.4.3. …

Devamı »

Maddenin Isı ile Etkileşimi

8.Sınıf 4.Ünite Maddenin Isı ile Etkileşimi

Maddenin Isı ile Etkileşimi konusu 8. Sınıf 4. Ünitenin beşinci konusudur. F.8.4.5. Maddenin Isı ile Etkileşimi Önerilen Süre: 5 ders saati Konu / Kavramlar: Isı ve öz ısının bağlı olduğu faktörler Kazanımlar F.8.4.5.1. Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. F.8.4.5.2. Hâl değiştirmek için gerekli …

Devamı »

Türkiye’de Kimya Endüstrisi

8.Sınıf 4.Ünite Türkiye'de Kimya Endüstrisi

Türkiye’de Kimya Endüstrisi konusu 8. Sınıf 4. Ünitenin altıncı konusudur. F.8.4.6.Türkiye’de Kimya Endüstrisi Önerilen Süre: 4 ders saati Konu / Kavramlar: İthal edilen kimyasal ürünler, ihraç edilen kimyasal ürünler, ülkemizdeki kimya endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan resmî/özel kurumlar, kimya temelli meslekler Kazanımlar F.8.4.6.1. Geçmişten günümüze Türkiye’deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. F.8.4.6.2. …

Devamı »